مدیر سایت

بازدید معاون محترم امور عمرانی استاندار از پروژه مسکن شهر سفیدسنگ

بازدید معاون محترم امور عمرانی استاندار از پروژه مسکن شهر سفیدسنگ

بازدید معاون محترم امور عمرانی استاندار از پروژه مسکن شهر سفیدسنگ

جلسه تهران در دفتر نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با حضور شهردار و شورای اسلامی شهر

جلسه تهران در دفتر نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با حضور شهردار و شورای اسلامی شهر

جلسه تهران  در دفتر نماینده محترم  مردم در مجلس شورای اسلامی با حضور شهردار و شورای اسلامی شهر

آسفالت معابر سطح شهر

آسفالت معابر سطح شهر

آسفالت معابر سطح شهر

جلسه شهردار،اعضای محترم شورای شهر با حضور رئیس اداره راه و بخشدار محترم قلندرآباد

جلسه شهردار،اعضای محترم شورای شهر با حضور رئیس اداره راه و بخشدار محترم قلندرآباد

جلسه شهردار،اعضای محترم شورای شهر با حضور رئیس اداره راه و بخشدار محترم قلندرآباد

جدول گذاری معابر سطح شهر

جدول گذاری معابر سطح شهر

همکاری به ساخت کلانتری شهر سفیدسنگ

همکاری به ساخت کلانتری شهر سفیدسنگ

همکاری به ساخت کلانتری شهر سفیدسنگ

لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر

لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر

برگزاری جلسه آموزشی آتش نشانی و خدمات ایمنی برای همه پرسنل شهرداری

برگزاری جلسه آموزشی آتش نشانی و خدمات ایمنی برای همه پرسنل شهرداری

برگزاری جلسه آموزشی آتش نشانی و خدمات ایمنی برای همه پرسنل شهرداری

دیوارنویسی و نقاشی معابر سطح شهر

دیوارنویسی و نقاشی معابر سطح شهر

کاشت گل میدان امام رضا (ع)

کاشت گل میدان امام رضا (ع)

کاشت گل میدان امام رضا (ع)

خرید هفت سین نوروزی

خرید هفت سین نوروزی

خرید هفت سین نوروزی

آسفالت و تامین روشنایی میدان کشاورز و بلوار کشاورز

 آسفالت و تامین روشنایی میدان و بلوار کشاورز

ادامه ی مطلب